Elazığ Valiliğinin desteklediği,  Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde hazırlanan doğruluğun tekrar yükselen bir değer olması, yalanın yol açtığı zararların görünür kılınması neticesinde toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik “Doğruluk Zamanı” adlı projenin ilk etkinliği  “Doğruluk Zamanı” adlı panel Fırat Üniversitesi AKM’de 06.03.2016 saat 18:23’de kalabalık bir izleyici kitlesi ile gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ,Doç.Dr. Halit ERTUĞRUL ve Psik. Danş. Mehtap KAYAOĞLU’nun konuşmacı olduğu panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam etmiştir. İlk konuşmacı Abdülhamit BAŞAK’ın doğruluğun önemine vurguda bulunduğu konuşmasının ardından  Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden proje sorumlusu Dr. Esra GÜLMEZ geçmiş ve bugün arasında kıyas yapan konuşmasını yapmıştır. Gülmez, geçmişte sahip olduğumuz inceliklerin, değerlerin bugün neden yok olduğuna veya azaldığına vurguda bulunarak, değişimin gerekliliğine ve zorluğuna dikkat çekerek, akleden ve sorgulayan insanlar için küçük bir kıvılcımın yeterli olduğuna inandıkları için yola çıktıklarını ve hedeflerinin doğruluğu azınlıktan çoğunluğa geçirmek olduğunu ifade etmiştir. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet BAĞLITAŞ ise yaptığı konuşmada sadece akademik başarının yeterli olmadığını her şeyden önce çocuklarımıza “iyi insan olma” vasfını kazandırmamız gerektiğini ifade ederek okullarda yapılan değerler eğitimi çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞEKERCİ’ninmoderatörlüğünde panel konuşmalarına geçilmiştir. İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ, yalan ve doğruluk konusuna dini açıdan bakarak, islamın yalan konusundaki hükümlerinin çok kesin ve net olduğunu belirterek Hz. Muhammed’in (s.a.s)  “Şakadan bile olsa yalanı terkedene cennetin ortasında bir eve kefilim.” hadisinin önemine dikkat çekmiştir. Doğruluğun ise sürekli övüldüğünü ayet, hadis ve kıssalarla anlatarak  konuşmasını tamamlamıştır.

Eğitimci yazar Doç.Dr. Halit ERTUĞRUL, konuşmasında yaşanmış örneklerle yalan ve doğruluk kavramını ele almıştır. Her iki kavramın bireyde kalıcı olabilmesinin ilk temellerinin ailede atıldığına atıfta bulunarak, ailenin olumlu özelliklere sahip çocuklar yetiştirebilmeleri için onlara kaliteli zaman ayırmalarının önemindeğinmiştir. Ayrıca iyi insan yetiştirmek için   öncelikle çeşitli yoksunluklar yaşayan insanlara yardımcı olmayı ve çocuklarına da halleriyle örnek olmalarının şart olduğunu belirtmiştir.

Psik. Danş. Mehtap KAYAOĞLU ise yalan ve doğruluk konusunu psikolojik açıdan irdeleyerek, yalanın çeşitleri üzerinde durarak  insanların çoğu zaman başkalarını üzmemek adına yalan söylemekten çekinmediklerini karşı tarafın da gerçeği değil de duymayı istediği sözleri söylediği için karşılıklı olarak yalanı beslediklerini ifade etmiştir. KAYAOĞLU, doğru insanların ise her zaman daha mutlu ve  huzurlu olduğunun altını çizerek konuşmasını bitirmiştir.

 

Konuşmacıların konuşmalarını tamamlamalarının ardından soru-cevap bölümüne geçilmiştir.Panel, Vali Yardımcısı Üzeyir YILMAZ tarafından konuşmacılara “Doğruluk Zamanı” adı verilen saatlerin takdim edilmesiyle son bulmuştur.21182004_img_7102 k_21174658_img_7008 k_21174701_img_7014 k_21174704_img_7017 k_21174707_img_7018 k_21180905_img_7061 k_21180907_img_7026 k_21180910_img_7033 k_21180913_img_7039 k_21181946_img_7106 k_21182004_img_7102 k_21183004_img_7039