Yalan konusundaki içten hassasiyetimizden dolayı bütün kalbimizle aşağıdaki yazının doğru olmasını diliyoruz. Biz de söyleyenlerin yalancısıyız. Buradaki amacımız “yalan” konusuna farklı bir noktadan dikkat çekmektir.

– Yalan: Roma İmparatoru Diktatör Augustos, yetkilerini Senato’ya devretmeye hazırlanıyordu.
– Doğru: Hiç bir zaman böyle bir niyeti olmadı.

– Yalan: 4. Haçlı Seferi (1204) Kudüs’ü özgürlüğe kavuşturmak için yapıldı.
Doğru: Liderlerin asıl amacı İstanbul’u ele geçirmekti.

– Yalan: Fransız Devrimi’nden önce yüzlerce vatansever Bastille Hapishanesi’nde tutukluydu ve işkence görüyordu.
– Doğru: Bastille’de sadece 7 tutuklu vardı. Bunların ikisi azılı katildiler.

– Yalan: Roma’yı M.Ö. 64’de Hristiyanlar yaktılar.
– Doğru: Roma’da yangın bir kaza sonucu çıkmıştı.

– Yalan: Amerikalılar, Japonların Pearl Harbour’a saldıracaklarını bilmiyorlardı.
– Doğru: Roosevelt’in saldırı olacağından haberi vardı ve bu saldırı savaşa girilmesinin bahanesi oldu.

– Yalan: Normandiya çıkarması, ikinci bir cephe açılmak suretiyle Nazilere karşı Rusları korumak amacıyla yapıldı.
– Doğru: Amaç, Müttefiklerin Rusya’dan önce Almanya’yı işgal etmek istemeleriydi.

– Yalan: Vietnam Savaşı’nı Amerikan askerlerine saldıran Kuzey Vietnamlılar başlattı.
– Doğru: Savaşı başlatan Amerikalılardı.

– Yalan: ABD’nin kurucuları dürüst ve kendi çıkarlarını gözetmeyen kişilerdi.
– Doğru: Kurucular, para yapmak ve diğer sömürgecilerden fazla güce sahip olmak peşindeydiler.

– Yalan: Teksas Eyaleti, Amerikalıların kanlarıyla kazanıldı.
– Doğru: Teksas bölgesi hukuk dışı biçimde ilhak edildi. Sonrasında Meksika, kazanması imkansız olan bir savaşa zorlanarak bu ilhak meşrulaştırıldı.

– Yalan: Irak’ta “Kitle İmha Silahları” vardı ve ABD ülkeye “demokrasi getirmek” için girdi.
– Doğru: “Kitle İmha Silahları” yoktu. ABD’nin ülkeye giriş amacı, bu bölgede üs sahibi olmak ve enerji kaynaklarını kontrol etmekti.

– Yalan: İran’da Diktatör Şah’ı devirip demokrasi getirilmesi için devrim yapıldı.
– Doğru: Adı “demokrasi” olan ama özgürlüklerin olmadığı bir şeriat rejimi amaçlanmıştı. Başkan Carter da bu fikre karşı çıkmadı.

KAYNAKÇA
Canduci, Alexander “The Greatest Lies in History (Tarihteki En Büyük Yalanlar)”