Mısır’dan çıkış 23/7- Yalandan uzak durmakYasanın Tekrarı 5/10  – On emirde –
Anne babana saygı göster
Adam öldürme
Zina etmeyeceksin
Çalmayacaksın
Yalan şehadette bulunmayacaksın
Komşunun malına göz dikmeyeceksin.
Hazreti Süleyman Meseleleri 22/6 kitabında şöyle der: Çocuğu güzel yetiştirirsen yaşlansa da doğru yoldan çıkmaz.Tevrat’ın çeşitli bölümlerinde de ibadetlerini gösteriş için yapanlar kınanmış, söyledikleriyle insanları hoşnut etmeye çalışan ancak anlattıkları ahlakı gereği gibi yaşamaktan kaçınan(yalancılar) insanların kötü bir yol üzerinde oldukları bildirilmiştir. Tavır ve sözleri ile Allah’a yakın gibi görünmeye çalışan ancak kalben Allah’ı gereği gibi takdir edemeyen insanların durumu şu şekilde tarif edilmiştir:… Ağızlarında Sen yakınsın, fakat gönüllerinden uzaksın. (Yeremya, Bap 12, 2)

Kurtar beni, ya Rab, sadık kulun kalmadı, güvenilir insanlar yok oldu. Herkes birbirine yalan söylüyor, dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor. (Mezmurlar, Bap 12, 1-2)

Doğruluk ekin kendiniz için, sevgi meyveleri biçin… Çünkü Rab’be yönelme zamanıdır… (Hoşea, Bap 10, 12)

Rab’den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur. Süleyman’ın Özdeyişleri (3,7-8)

Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, zorbalıkla edinilen kazancı reddeden, elini rüşvetten uzak tutan… (İşaya, Bap 33, 15)

Doğruluğun ve sevginin ardından koşan, yaşam, gönenç ve onur bulur. Süleyman’ın Özdeyişleri (21:21)

Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim’i seçtim. (Yaratılış, 18:19)

Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen. İftira etmez, dostuna zarar vermez, komşusuna kara çalmaz böylesi. (mezmurlar,15:2-3)

(Rab) doğruluğu, adaleti sever, Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (mezmurlar, 33:5)

Doğrunun ağzından bilgelik akar, dilinden adalet damlar.  Allah’ının Yasası yüreğindedir, ayakları kaymaz. (Mezmurlar,37:30-31)

Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, işlerini adaletle yürüten insana! Asla sarsılmaz, sonsuza dek anılır doğru insan. (Mezmurlar, 112:5-6)

Diyelim ki, adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var. Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez, İsrail halkının putlarına bel bağlamaz… Kimseye haksızlık etmez, rehin olarak aldığını geri verir, soygunculuk etmez, aç olana ekmeğini verir, çıplağı giydirir. Faizle para vermez, aşırı kar gütmez. Elini kötülükten çeker, iki kişi arasında doğrulukla yargılar. Kurallarımı izler, ilkelerimi özenle uygular. İşte böyle biri doğru kişidir… (Hezekiel, Bap 18, 5-9)

Rab… dürüst yaşayandan hoşnut kalır. (Süleyman’ın Meselleri, Bap 11, 20)

    Leviler -19/13-“ Komşuna haksızlık etmeyecek onu soymayacaksın,  işçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın. Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın, komşunun canına zarar vermeyeceksin.”Komşunu kendin gibi seveceksin, kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin komşun günah işlerse onu uyaracaksın, yoksa sende günah işlemiş olursun.Uzunluk, sıvı ölçerken ağırlık tartarken haksızlık yapmayın, doğru terazi, ağırlık  taşı-litre kullanın.

Yasanın  tekrarı-15/7 Kardeşlerinizden biri yoksul ise yüreğinizi  katılaştırmayın, yoksul  kardeşinize  eli sıkı davranmayın, tersine eliniz açık  olsun, gereksinmelerini karşılayacak kadar  ona ödünç verin.

Yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye yan çıkmayacaksınız. Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız… Duruşmada yoksula karşı adaleti saptırmayacaksınız. Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. Çünkü Ben kötü kişiyi aklamam. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet göreni kör eder, haklıyı haksız çıkarır. (Çıkış, Bap 23, 1-8)

 

Dr. Esra GÜLMEZ